Avís LegalKRINKE, S.L. amb C.I.F. número B-58.368.192, és una societat de dret espanyol, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 30438, foli 41, secció 8, fulla 92927 inscripció 6. Aquesta societat és titular del nom de domini www.llardinfants-mickeymouse.cat (d'ara endavant i conjuntament, el “Lloc web”).
Adreça:
C/ Dolors Masferrer i Bosch 24-30
08028 Barcelona, Barcelona, Espanya
Tel. +34 93 330 42 16
Email: llardinfants.mickeymouse@gmail.com

CONDICIONS D’ÚS GENERALS

L'Usuari accedeix voluntàriament a aquest Lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà conforme al present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
• La utilització d'aquest Lloc web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
• Les pàgines web d'aquest Lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris i no requereixen la subscripció prèvia o el registre d'usuaris.
• KRINKE, S.L es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per tant i per a una correcta utilització del Lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2019, KRINKE, S.L Tots els drets reservats.
• Aquest Lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i són propietat de KRINKE, S.L o de tercers que han autoritzat el seu ús a KRINKE, S.L, quedant expressament prohibida l'explotació sense l'autorització de KRINKE, S.L.
• L'accés a aquest Lloc web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.
• KRINKE, S.L es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest Lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.
• Es permet la creació d'enllaços ("links") a aquesta Web, sempre que siguin a la pàgina principal. Es prohibeixen expressament enllaços profunds a altres pàgines ("deep link"), el seu emmarcat ("framing") així com qualsevol altre no autoritzat. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un "link" o “hiperenlace” entre la seva pàgina Web i aquest Website hauran de recaptar l'autorització expressa i per escrit de KRINKE, S.L sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina en la qual s'estableixi el "link", ni l'aprovació o acceptació per part de KRINKE, S.L dels seus continguts o serveis.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

• KRINKE, S.L es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
• KRINKE, S.L es reserva el dret a interrompre l'accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
• KRINKE, S.L no serà responsable en cas que s'hagi d'interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapin del control de KRINKE, S.L i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari i/o tinguin el seu origen en causes de força major.
• La informació continguda en aquest Lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per assegurar la seva exactitud i actualització. En conseqüència, KRINKE, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
• Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar KRINKE, S.L La incorporació d'un enllaç en aquest Lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d'utilitzar-los és responsabilitat d'aquests últims.
• KRINKE, S.L no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquest Lloc web o dels seus continguts, no garantint l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.
• KRINKE, S.L no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest Lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

• Les condicions d'aquest Lloc web i les relacions entre l'usuari i KRINKE, S.L es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.
• Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i KRINKE, S.L ambdues parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Text actualitzat a Març de 2019.